A ieșit de sub tipar albumul: Mitropolia Moldovei, cronica evenimentelor 2007-2012

Drept învăţând cuvântul adevărului…
Nu treceţi cu vederea cele sperate de grija celor prezente.
(Sfântul Vasile cel Mare)

Tipărim acest album foto cu comentarii pentru a fixa principalele evenimente din cuprinsul Mitropoliei Moldovei în anii 2007-2012. Această apariţie editorială este prilejuită de aniversarea a 60-a din ziua naşterii Mitropolitului Vladimir, astfel şirul evenimentelor din anul curent este dat până la data de 18 august.

Deşi cronica evenimentelor este prezentată pe larg în publicaţiile bisericeşti „Altarul Credinţei” şi „Curierul Ortodox”, fi ind postate şi pe site-ul ofi cial al Mitropoliei: www.mitropolia.md, iar episcopiile îşi au mijloacele lor de informare, ne-am gândit să prezentăm evenimentele şi întrunirile la care a participat mitropolitul. Astfel, nu am repetat buletine de ştiri, selectând doar poze cu comentarii.

Credem că tocmai în acest format cei dornici de a urmări viaţa eclesială în ultimii cinci ani, ar putea să o facă fără un text obositor, căci, vorba proverbului, „mai bine să vezi o dată…”.

Evident că nu ne-am putut permite să edităm un album mai impunător şi nici prea multe imagini, dar am încercat să reţinem principalele evenimente. În acest sens, am refl ectat momente din cadrul serviciilor divine, de la (re)construcţia şi (re)sfi nţirea sfi ntelor lăcaşe şi aşezăminte, de la întâlniri ofi ciale ale mitropolitului, precum şi popasurile aniversare din viaţa Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Fotografiile din această apariţie editorială sunt realizate de echipa de tineri fotoreporteri care au activat în ultima perioadă în cadrul Serviciului mitropolitan de presă, marea majoritate făcând acte de voluntariat. Astfel, apreciem eforturile şi le mulţumim următorilor colaboratori: Nicolae Cîrlig, Ion Vrabie, Gavriil Boboc, protodiac. Oleg Pascal, diac. Mihail Bortă şi machetatorului Sergiu Mardari. De asemenea, ar fi păcat să fi e trecut cu vederea arhidiac. Dometian (Redco), care adesea ne oferă imagini de calitate atunci când nu reuşesc tinerii de la Direcţia mitropolitană.

Totodată, nu pretindem că fotografiile sunt realizate profesionist, deoarece au fost făcute de mai multă lume, adesea amatori, cu tehnica care era la îndemână. Important a fost să păstrăm amprenta evenimentelor bisericeşti. Nu ştiu cât de bine ne-a reuşit să refl ectăm activitatea ierarhului, de aceea ne cerem iertare pentru eventualele greşeli sau scăpări, aducându-ne aminte de expresia poetului Lucian Blaga: „Este poate o datorie să vezi prezentul în culori mai negre decât este de fapt: pentru ca din această vedere să izvorască o luptă mai hotărâtoare spre mai bine.”
Nădăjduim că întreaga echipă de la Serviciul de presă al Mitropoliei Moldovei va deveni tot mai consolidată şi mai profesionistă pentru a prezenta adecvat imaginea Bisericii.

În acelaşi timp, aducem sincere felicitări Mitropolitului Vladimir, care a ajuns la un frumos popas aniversar, dorindu-i mulţi ani sănătoşi în slujba Domnului.

Protoiereu Octavian Moşin,
Redactor-şef al ziarului „Altarul Credinţei”

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții

Mitropolia Moldovei – cronica evenimentelor 2007-2012 : Fotoalbum / Octavian Moșin, Mihail Bortă ; Mitropolia Moldovei. – Ch. : Pontos, 2012 (Tipogr. Europress). – 196 p. : fot. 500 ex.

ISBN 978-9975-51-377-7

Filed in: Noutăţi

Articole relevante:

Lecție de religie la biserica din Pepeni Lecție de religie la biserica din Pepeni
Conferința “Cum să-L cunoști pe Hristos”, desfășurată la gimmnaziul din or. Vatra Conferința “Cum să-L cunoști pe Hristos”, desfășurată la gimmnaziul din or. Vatra
Încheierea activităților din Săptămâna Tineretului Ortodox în parohia Sălcuța Încheierea activităților din Săptămâna Tineretului Ortodox în parohia Sălcuța
Activități de Săptămâna Tineretului Ortodox la Cruglic Activități de Săptămâna Tineretului Ortodox la Cruglic

Spune-ţi părerea

Publică comentariul

free counters
© Tineretul Ortodox. All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie. | Локализация темы wordpress