ASCO – la un an de activitate!

Deşi vârsta de un an este încă o vârstă foarte fragedă ceea ce a reuşit să realizeze ASCO în decursul unui an primeşte pe dreptate calificativul satisfăcător. Satisfăcuţi au rămas în urma activităţii desfăşurate şi preşedintele, şi comitetul coordonator, şi toţi membrii. Toate realizările noastre din start au fost orientate spre satisfacerea gusturilor tuturor membrilor. Organizarea activităţii Asociaţiei în departamente s-a impus în această ordine de idei ca o cerinţă primordială. Cu toate că acest lucru a fost transpus în viaţă cu anumite dificultăţi de ordin organizatoric şi financiar, încetul cu încetul toate s-au aranjat în albia lor firească. Desigur nu s-au realizat poate toate câte s-au propus din primă, oricum ceea ce s-a făcut până acum este un argument foarte elocvent că ASCO şi-a mobilizat toate forţele şi activează din plin.

* Departamentului Presă şi Comunicare a reuşit să scoată de sub tipar câteva ediţii ale publicaţiei „Glasul Tânărului Ortodox”, organul de presă al Asociaţiei. Că a avut succes, nu încape nici o îndoială. Un merit deosebit al tuturor membrilor este şi apariţia paginii „Filocalia” în „Altarul Credinţei” precum şi reluarea paginii „Logos” din „Curierul Ortodox”. Cea mai mare realizare, însă rămâne a fi scoaterea de sub tipar a primei cărţi, a catehismului „Învăţătură de credinţă ortodoxă”, ediţie la apariţia căreia au contribuit mai mulţi creştini.
* Prin intermediul Departamentului Turism şi Pelerinaj mai mulţi doritori au avut posibilitatea să viziteze mănăstirile din teritoriul Republicii noastre, precum şi cele din Ucraina. Impresionante au fost momentele când creştinii noştri s-au pomenit faţă în faţă cu măreţia Lavrei Kievo-Pecerska, cu moaştele Sfinţilor Părinţi, cu tabloul Ortodoxiei Kievlene în general. O realizare a Departamentului este şi apariţia foii „Pelerinul Basarabean”, tipărită cu scopul de a face cunoscuţi pelerinii cu istoria locaşurilor ce sunt vizitate.
A fost înfiinţat Centrul de Pelerinaj „PELERINUL ORTODOX” în cadrul şi sub egida Departamentului Mitropolitan Relaţii Externe cu sediul în mănăstirea de maici „Sf. M. Mc. Teodor Tiron” din Chişinău. Membrii Departamentului Turism şi pelerinaj la locurile sfinte al ASCO sunt încadraţi activ în organizarea activităţii acestui Centru.
* Departamentul Cântare Bisericească a organizat un cor mixt de tineri dornici de a aduce slavă lui Dumnezeu prin cântările bisericeşti. La fel Departamentul a pus la dispoziţia tuturor o colecţie bogată de cântări bisericeşti şi predici înregistrate pe casete audio şi CD – uri, care pot fi comandate şi acum la sediul Asociaţiei noastre.
* În cadrul Departamentului de Misionarism mai mulţi studenţi ai Academiei Teologice ţin lecţii de religie la mai multe şcoli din capitală, organizând şi desfăşurând şi ore de catehizare şi discuţii tematice, care până la urmă au scopul de a se îngriji de starea religioasă, duhovnicească, civică, patriotică, morală şi etică a elevilor.
* S-a organizat Departamentul Asistenţă Socială sub auspiciul căruia se iau la îngrijire bătrânii singuratici. Tot ei în comun acord cu Departamentul Economico-administrativ sunt în căutarea mijloacelor financiare necesare pentru aceste activităţi de caritate. Au fost înaintate mai multe apeluri către agenţii economici din municipiu în speranţa că vor acorda suportul material necesar nouă (suntem în aşteptarea răspunsurilor încă).
* Au fost ţinute discuţii tematice şi conferinţe cu invitaţi în cadrul cărora s-au discutat cele mai stringente probleme cu care se confruntă societatea contemporană în prezent, s-au discutat anumite fenomene sociale de proporţii, s-a încercat stabilirea soluţiilor posibile în vederea aplanării cât de cât a situaţiei create.
În cadrul orelor de catehizare s-a dus la bun sfârşit studiul Evangheliei după Matei.
S-au organizat, de asemenea cursuri gratuite de studiere a limbii engleze şi germane pentru toţi doritorii.
S-a stabilit ca ziua de joi să fie dedicată în întregime rugăciunii. Astfel, în fiecare zi de joi , în incinta bisericii „Întâmpinarea Domnului” se săvârşeşte slujba Acatistului către Preasfântul şi de Viaţă Făcătorul Duh, Dumnezeul nostru, aducător de multă înţelepciune şi luminarea minţii pentru învăţătură şi reuşită la examene precum şi un Te-Deum de sănătate.
În acest an Asociaţia a oferit titlul „Membru de onoare” celor care au susţinut şi patronat activitatea ASCO. Cu insigne au fost decoraţi ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, Prorectorul Academiei Teologice,. Prot. Veaceslav Cazacu, Rectorul USM, Gheorghe Rusnac, lectorul Eugen Onicov.

P.S. Prin publicarea acestei „dări de seamă” nu încercăm muşamalizarea unor imprecizii, neclarităţi, neajunsuri şi nici negarea lor. Din contra, încercăm să vă atenţionăm că ele există şi să vă îndemnăm ca prin efort comun să încercăm să le depăşim.

Filed in: Activităţi ASCO, Din istoria ASCO

Articole relevante:

Lecție de religie la biserica din Pepeni Lecție de religie la biserica din Pepeni
Conferința “Cum să-L cunoști pe Hristos”, desfășurată la gimmnaziul din or. Vatra Conferința “Cum să-L cunoști pe Hristos”, desfășurată la gimmnaziul din or. Vatra
Încheierea activităților din Săptămâna Tineretului Ortodox în parohia Sălcuța Încheierea activităților din Săptămâna Tineretului Ortodox în parohia Sălcuța
Activități de Săptămâna Tineretului Ortodox la Cruglic Activități de Săptămâna Tineretului Ortodox la Cruglic

Spune-ţi părerea

Publică comentariul

free counters
© 4284 Tineretul Ortodox. All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie. | Локализация темы wordpress