Centrul de cultură şi spiritualitate – parohia Sfântul Dumitru din Chişinău (recenzie de Prot. Pavel Borşevschi)

Dezvoltarea societăţii umane poate fi apreciată prin studiul amplu al istoricului instituţiilor publice şi al evenimentelor majore din viaţa unei comunităţi etnice sau a unei regiuni. Cunoaşterea trecutului presupune analiza multidimensională a evoluţiei unei comunităţi etnice, regionale şi locale, spiritualitatea având un loc de frunte în cercetarea problemelor de istorie naţională.

Marele istoric al românilor Nicolae Iorga, făcând referinţă la aspecte legate de istoria locală, menţiona că „numai pe baza a sute astfel de studii se va putea face cândva măreaţa operă care va vădi tuturora câtă originalitate cuprinde viaţa satului nostru”. (N. Iorga, Prefaţă la cartea lui Petru-Pribeagul, Pietre  rămase. Contribuţie la monografia judeţului Arad, Bucureşti, 1936, p.5). La această măreaţă operă îşi aduce contribuţia şi dr. Nicolae Fuştei, care descrie, pe alocuri detaliat, istoria sătucului Mălina (în prezent cartier al municipiului Chişinău), în contextul studiului pe care îl realizează referitor la apariţia şi dezvoltarea bisericii „Sf. Dumitru”.

În cei 120 de ani de existenţă, parohia Sf. Dumitru” din Chişinău şi enoriaşii ei au cunoscut perioade de prosperitate, dar şi momente dificile, mai ales în perioada sovietică, atunci când au avut de suferit din cauza politicii ateiste şi antireligioase a regimului. Însă după revenirea la valorile creştine şi obţinerea libertăţii de conştiinţă, nici pierderile de ordin material, nici constrângerile de ordin spiritual nu au fost un impediment pentru renaşterea bisericii şi credinţei ortodoxe.

Lucrarea dr. Nicolae Fuştei – prezentată atenţiei cititorului – este o primă încercare de asemenea anvergură în mediul academic din Republica Moldova de după 1991, deşi ne sunt cunoscute mai multe tentative de a studia istoricul unor parohii. Opera dlui Nicolae Fuştei poate fi apreciată pe bună dreptate drept un început de succes în cercetarea istoriei unei comunităţi religioase care a jucat şi joacă un rol important în promovarea tradiţiei Bisericii creştin+ortodoxe din Republica Moldova, în special după 1989, când, pe parcursul a aproape două decenii, rămânea practic unicul edificiu religios din sectorul Botanica al municipiului Chişinău. Aceasta i-a permis să devină una dintre cele mai importante parohii ortodoxe din Chişinău, lucru datorat tuturor celor care activează în cadrul parohiei.

 Monografia de faţă este rodul unor căutări îndelungate, al unor investigaţii ample şi detaliate realizate în arhive şi biblioteci, al unui proces migălos de identificare şi valorificare a materialelor documentare. Din aceste considerente, lucrarea reprezintă o încercare de a expune în mod sistematic, pe baza documentelor de arhivă şi a literaturii de specialitate, întreaga istorie a parohiei „Sf. Dumitru” din Chişinău. De la construirea bisericii, care a purtat de la început hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, până în zilele noastre.

Lucrarea include Cuvânt înainte, Introducere, Partea I. Istoria parohiei, Partea II. Activităţi la parohia „Sf. Dumitru”, Partea III. Documente şi materiale (inclusiv Catalogul de carte veche românească în fondul bibliotecii Sf. Dumitru), Încheiere, Bibliografie selectivă, Lista abrevierilor, Indice de nume, Indice geografic.

În introducere autorul motivează necesitatea acestei monografii, descrie şi analizează sursele utilizate pe parcursul elaborării lucrării.

Partea I conţine descrierea amplasării geografice a parohiei „Sf. Dumitru” şi a structurii edificiilor; date despre înfiinţarea ei,  istoria parohiei în perioada interbelică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi în perioada sovietică. Tot aici se vorbeşte despre reactivarea parohiei în 1990.

În partea a II, autorul se opreşte asupra multiplelor activităţi din cadrul parohiei „Sf. Dumitru”, şi anume: lucrarea de asistenţă spirituală; lucrarea educativă şi de asistenţă socială; biblioteca parohială; activitatea editorială; clerici şi mireni la parohia „Sf. Dumitru”.

În partea a III sunt incluse documente şi materiale ce datează de la sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XXI referitoare la parohia Sf. Dumitru şi care permit cititorului să se convingă de veridicitatea datelor pe care autorul le analizează meticulos în studiul său.

În totalitatea sa, lucrarea aduce multă noutate şi o viziune mai largă asupra vieţii unui important centru de spiritualitate şi cultură din Basarabia – parohia Sf. Dumitru.

În această ordine de idei, presupunem că lucrarea va fi de folos tuturor celor interesaţi de istoria naţională şi de cultura poporului nostru.

Dr. Prot. Pavel Borşevschi, parohul bisericii „Sf. Dumitru”

Filed in: Recenzii

Articole relevante:

Tema familiei abordată cu studenții Facultății de Litere, USM Tema familiei abordată cu studenții Facultății de Litere, USM
Pelerinaj de studiu la mănăstirile Suruceni, Căpriana, Hâncu și Condrița Pelerinaj de studiu la mănăstirile Suruceni, Căpriana, Hâncu și Condrița
Conferință pe teme religioase la LT Holercani Conferință pe teme religioase la LT Holercani
”Cum să devenim mai buni?” – tema discuției cu elevii Liceului ”Alexandru cel Bun”, or. Sîngera ”Cum să devenim mai buni?” – tema discuției cu elevii Liceului ”Alexandru cel Bun”, or. Sîngera

Spune-ţi părerea

Publică comentariul

free counters
© Tineretul Ortodox. All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie. | Локализация темы wordpress