Despre apropierea de Sfânta Împărtășanie

Cine s-a pregătit să primească Sfânta Împărtășanie să se apropie cu luare-aminte. Vă voi zice doar ce spune Sfânta Biserică, prin Legea Sa, adică prin pravilele canonice ale Sfinților Părinți despre cei ce sânt opriți o vreme de la Sfânta Împărtășanie.

Biserica îi îndepărtează de la Sfânta Împărtășanie, atâta timp cât nu se pocăiesc, pe cei ce au săvârșit ucidere cu vrere. De asemenea, sânt opriți de la Sfânta Împărtășanie toți cei ce se îndeletnicesc cu vrăjitoria sau care au mers la vrăjitori, câtă vreme nu se pocăiesc. Și cât timp nu se pocăiesc, toate acele femei ce au făcut avort – căci acesta este un foarte mare păcat, strigător înaintea lui Dumnezeu, și din această pricină suferă mult neamul nostru! – pe acestea Biserica le oprește de la Sfânta Împărtășanie, precum și pe cei ce nu s-au împăcat cu semenii lor, care își urăsc aproapele, care nu pot ierta din inimă. Și pe aceștia Domnul îi oprește de la Sfânta Împărtășanie, căci cu toții sântem zidirea mâinilor Domnului, sântem ai Săi, iar El vrea – dacă dorim a fi veșnic cu Dânsul – să iertăm din inimă tuturor oamenilor.

Și astfel, vai mie!, cu inimă împăcată, cu simțiri neîntinate și cuget curat să vă apropiați de Domnul, să primiți Preacinstitul Trup și Sânge al Domnului. Căci vedeți cum a binevoit Domnul să ne înrudim cu El, nu numai după suflet, ci și după trup? Vedeți, noi ne înrudim cu El și după duh, și după suflet, și după trup. El a bine-voit să ni se dea pe Sine. Vedeți cum ni se dă El fără preget? Ni se dă întreg. Ne dă Preacinstitul Său Trup și Sânge, ca să avem viață veșnică împreună cu El și în părtășie cu El – de aceea trebuie să căutați a avea inimă curată, a vă asemăna îngerilor și sfinților. De aceea trebuie să iertăm acum fiecăruia din inimă, căci toți sânt ai Domnului. Nu trebuie să avem nici un gând de întristare, ci să primim pe Domnul. Dacă Îl primim pe Domnul cu ură față de aproapele, primim în noi osândă, și nu mântuire.

Așadar, vai mie!, fiecare să se cerceteze, și astfel să se apropie de Sfântul Potir.

(Starețul Tadei de la Vitovnița – Cum îți sunt gândurile așa îți este și viața, Editura Predania, pag. 159-160)

Filed in: Educaţie creştină

Articole relevante:

Săptămâna Tineretului Ortodox (22-28 aprilie 2024) Săptămâna Tineretului Ortodox (22-28 aprilie 2024)
Tema familiei abordată cu studenții Facultății de Litere, USM Tema familiei abordată cu studenții Facultății de Litere, USM
Pelerinaj de studiu la mănăstirile Suruceni, Căpriana, Hâncu și Condrița Pelerinaj de studiu la mănăstirile Suruceni, Căpriana, Hâncu și Condrița
Conferință pe teme religioase la LT Holercani Conferință pe teme religioase la LT Holercani

Spune-ţi părerea

Publică comentariul

free counters
© Tineretul Ortodox. All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie. | Локализация темы wordpress