Proces Verbal nr. 01 al Adunării Generale de Constituire a Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din 22.01.2002

ORDINEA DE ZI:

1. Aducerea la cunoştinţa adunării a Statutului Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi;
2. Trasarea obiectivelor şi stabilirea programului de activitate;
3. Constituirea Comitetului de Coordonare;
4. Constituirea Departamentelor;
5. Alegerea Membrilor onorifici;
6. Diverse.

Au participat 112 (una sută douăsprezece) studenţi care au depus cerere pentru a deveni membri ai Asociaţiei.
A prezidat şedinţa pr. Octavian MOŞIN, doctorand şi profesor la Academia teologică din Chişinău.

S-a citit Statutul A.S.C.O., analizându-se punctele II, III şi V. La acest subiect s-a pronunţat:
Prot. Veaceslav CAZACU prorectorul Academiei Teologice: Activitatea A.S.C.O. este foarte necesară, avându-se în vedere scopurile, obiectivele şi formele de activitate. Membrii Asociaţiei trebuie să conştientizeze faptul participării lor la activitatea A.S.C.O., având deci, şi anumite responsabilităţi.
Administraţia Academiei Teologice va contribui la buna desfăşurare a activităţii Asociaţiei. Este important ca la această şedinţă să se contureze Departamentele A.S.C.O. printer cele mai importante consider a fi Departamentele de “Misiune în Mediul Preuniversitar şi Universitar”, “Asistenţă Socială” şi “Sectologie”. Întru desfăşurarea unei activităţi prodigioase este absolute necesară colaborarea cu alte instituţii de profil, dar şi laice, prin intermediul cărora Asociaţia îşi va mări numărul de membri, astfel va creşte şi interesul tinerilor pentru A.S.C.O.

ADUNAREA A HOTĂRÂT:
1. Întocmirea programului de activitate pentru primul trimestru al anului current.
2. S-a constituit Comitetul de Coordonare în următoarea componenţă:

Pr. Octavian Moşin, profesor la Academia Teologică – preşedinte.
Mihai Vicol, studentul an. III la Academia Teologică – vicepreşedinte.
Ipodiac. Maxim Melinti, studentul an. IV la Academia Teologică – vicepreşedinte.


3. S-au ales şefii Departamentelor cu character organizatoric şi misionar:

Ruslan Grigoriţă, studentul an. II la Academia Teologică – şeful Departamentului “Misiune în Mediul Liceal şi Universitar”;
Ion Ursu, studentul an. II la Academia Teologică – şeful Departamentului “Asistenţă Socială”;
Stela Storogan, studenta an. IV la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a USM – şefa Departamentului “Presă şi Comunicare”;
Oleg Istrati, studentul an. IV la Academia Teologică – şeful Departamentului “Pictură Murală şi Iconografie”;
Liviu Oleineac, studentul an. II la Academia Teologică – şeful Departamentului “Cântare şi Muzică bisericească”;
Petru Uşurelu, studentul an. II la Academia Teologică – şeful Departamentului “Relaţii Externe”;
Ion Javgureanu, studentul an. I la Academia Teologică – şeful Departamentului “Turism şi Pelerinaj la Locurile Sfinte”.

4. S-a propus să se realizeze sigla şi imnul Asociaţiei.

5. Au fost aleşi membrii onorifici:

Î.P.S. Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi Întregii Moldove, rectorul Academiei Teologice;
Prot. Veaceslav Cazacu, prorectorul Academiei Teologice.

Preşedinte                                                   Pr. Octavian Moşin

Filed in: Activităţi ASCO, Din istoria ASCO

Articole relevante:

Asociația Studenților Creștini Ortodocși inițiază cursuri gratuite de studiere a limbii engleze Asociația Studenților Creștini Ortodocși inițiază cursuri gratuite de studiere a limbii engleze
Trăiri duhovnicești la tabăra din Mănăstirea Oașa Trăiri duhovnicești la tabăra din Mănăstirea Oașa
Seară duhovnicească la biserica USM, cu lansarea cărții de aforisme creștine ”Străin și călător”, de Raisa Plăieșu Seară duhovnicească la biserica USM, cu lansarea cărții de aforisme creștine ”Străin și călător”, de Raisa Plăieșu
În atenția studenților! Începeți un nou an de studii ca membru al Asociației Studenților Creștini Ortodocși! În atenția studenților! Începeți un nou an de studii ca membru al Asociației Studenților Creștini Ortodocși!

Spune-ţi părerea

Publică comentariul

free counters
© Tineretul Ortodox. All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie. | Локализация темы wordpress